Za uspešno obrađivanje kupovine, potrebno je uneti tačne podatke o imenu i prezimenu, email adresi, kontakt telefonu i adresi.

Uz pomoć tih podataka ćemo biti u mogućnosti da Vam isporučimo kupljenu robu. Vaši lični podaci neće biti zloupotrebljeni ni u koje svrhe.

dropsensei.com se obavezuje za čuvanje privatnih informacija svih kupaca. Prikupljaju se samo neophodni i osnovni podaci o kupcima radi uspešnog poslovanja i informisanja u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo osobama kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Politika privatnosti je poslednji put ažurirana u julu 2014. godine.

Ako se u potpunosti slažete sa našom politikom privatnosti, slobodno posetite naš web shop sa unikatnom Drop Sensei odećom.

Za bilo kakva pitanja u vezi sa našom Politikom privatnosti, koristite Kontakt stranicu.